PUJCKY: 1; 2;

Expedice po stopách PFL

Část redaktorů Sociopressu se vydala na prodloužený víkend do Vídně, aby objevovala zákoutí spojená s modlou našeho magisterského oboru na FSV UK – Paula Felixe Lazarsfelda. Sociologická expedice navštívila jeho archiv při Univerzitě ve Vídni a ne jeden, ale hned dva Marienthaly!

Charakter silné ženské postavy většinou spočívá v tom, že umí chlapa zmlátit

Ve středu 14. ledna nás v Sociologickém ústavu AV ČR poctila návštěvou Jana Jedličková z Katedry divadelních a filmových studií na Univerzitě Palackého. V cyklu Film a televize sociologickýma očima jsme se tentokrát zaměřili na Ženské hrdinky v amerických historických seriálech, na charakterovou přeměnu jejich postav v postmoderní společnosti a proč k této změně vůbec došlo.

Homo Pomo aneb Jaké filmy se točí o queer komunitě

V Sociologickém ústavu AV ČR se večer 10. 12. konala další z přednášek Film a televize sociologickýma očima, tentokrát na téma New Queer Cinema. Z olomoucké univerzity přijela Eva Chlumská a zasvětila nás do tohoto „hnutí“, respektive stylu kinematografie natáčené na přelomu 80. a 90. let.

Missing child experiment

Další experiment na téma lidské lhostejnosti je o pohřešování dětí a pojednávají o něm následující řádky. Příbuzní pohřešovaného dítěte vylepují plakáty s fotografiemi zmizelého v naději, že ho lidé někde uvidí a pomohou. Americký experiment však ukázal, že i když lidé stojí přímo vedle pohřešovaného dítěte z plakátu, nic neudělají.

Jan Sokol, Ondřej Císař a Miroslav Grznár o české demokracii

V rámci oslav 25. výročí sametové revoluce jsme se rozhodli oslovit české odborníky a zeptali se jich na několik otázek. Můžete si přečíst komentář filosofa Jana Sokola, sociologa Ondřeje Císaře a sociologa Miroslava Grznára k otázkám, které se týkají vývoje a stavu naší demokracie.

A/politická konzumace normalizačních seriálů a kolektivní paměť

Přednáška z cyklu Film a televize sociologickýma očima byla protentokrát pod taktovkou PhDr. Ireny Reifové, PhD. a konala se ve středu 5. listopadu v Akademii věd. Jak již z názvu vyplývá, přednáška se týkala skutečnosti, že normalizační seriály určitým způsobem byly i nebyly politicky laděné, respektive měly svoji dějovou a propagandistickou linii.

Jak na vědu? Férově!

Po třech letech proběhla v pořadí již 3. národní konference o genderu a vědě. Důraz byl kladen na roli státu a výzkumných institucí. Konference byla zahájena přednáškou profesorky Londy Schiebinger ze Stanfordské univerzity s názvem Genderové inovace ve vědě, následovaly diskuzní panely Legislativní a institucionální zabezpečení genderové rovnosti ve vědě a Genderová rovnováha ve vedoucích pozicích výzkumu vedené významnými představiteli a představitelkami akademické, ale i politické obce.

Dostudoval váš otec vysokou? Máte 60% šanci, že také dosáhnete vysokoškolského vzdělání

BESeda (Behavioral, Economics, Society) na téma „Sociální nerovnosti a ekonomická prosperita“ se konala ve čtvrtek 16. října v příjemné atmosféře Knihovny Václava Havla v Ostrovní ulici. Vzhledem k zaměření tématu se většina posluchačů věnovala ekonomii, sociologové však zde také měli své zástupce.

Sledujte nás

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusCheck Our Feed

Partneři projektu


Chcete se stát partnerem projektu? Kontaktujte nás!