Deindividuace: když se lidskost vytrácí

Od malička posloucháme pohádky, které nám předkládají obraz šlechetného prince a zákeřného draka. Učíme se, že na světě je dobro a zlo a všichni víme, na jaké straně máme stát. Stanou se z nás obyčejní zdraví lidé, kteří vědí, že trápit krásnou princeznu a ubližovat druhým je špatné. Přesto pak nastanou situace, kdy se i my, kladní hrdinové, rázem proměníme ve zločince, jímž násilí není cizí. Jak je možné, že jsme schopni překročit hranici dobra a zla? Odpověď přináší Philip Zimbardo.

Read more

Legální marihuana? Občané řekli ne!

Spotřeba marihuany je v České republice nejvyšší v celé Evropě a stále častěji si ji také lidé pěstují doma. Důvody k užívání marihuany jsou u každého člověka jiné. Jedni ji užívají, aby se pobavili, jiní zase, aby ulevili bolestem. V současné době se řeší otázka legalizace marihuany k léčebným účelům, a proto jsme se zaměřili na postoje občanů k marihuaně.

Read more

Je trest smrti morálně přijatelný? Češi říkají ano.

Co je pro Čechy morálně přijatelné a co ne? A jak jsou na tom oproti dalším státům v Evropě? Souvisí snad morální přijatelnost rozvodu s počtem rozpadlých manželství v dané zemi? Na to všechno vám odpoví následující článek, vytvořený na základě několika mezinárodních analýz. Článek byl ve zkrácené podobě publikován na titulní straně MF Dnes.

Read more

Etické prohřešky ve výzkumných projektech, které se zapsaly do dějin: Tearoom Trade

Pro získání řady stěžejních informací či pozorování může být někdy nutné pracovat takříkajíc v utajení či předstírat jinou, než výzkumnou činnost. Pak se ale může jednat o etické prohřešky. První ze série článků věnovaných etickým problémům ve výzkumech se věnuje slavnému projektu Tearoom Trade sociologa Roberta Allena “Lauda” Humphreyse, který se zabýval tématem příležitostného homosexuálního sexu na veřejných záchodcích.

Read more

Child led research aneb svět očima malých výzkumníků

Zkoumat dětský svět očima dospělého vědce je velice obtížné. Výzkumy zaměřené na děti a mládež zkoumají témata, o kterých si výzkumníci myslí, že jsou spojena s dětským vnímáním světa, ale myslí si to z pozice dospělých výzkumníků. Kladou otázky, pozorují, ale ve výsledku vše interpretují z pohledu dospělého. Každý byl někdy dítětem, ale během dospívání zapomněl na to, co ho trápilo, když mu bylo dvanáct. Děti vnímají dění okolo sebe trochu jinak a někdy přikládají důležitost jiným věcem.

Read more

Církev je dlouhodobě nejméně důvěryhodná instituce

Náš život stále více obklopují různé instituce. Některé z nich nám mají život ulehčit, jiné mají skrze náš hlas rozhodovat za naše životy a jiné nám mají náš život zpříjemnit. Ne ke všem z nich však mají občané v České republice stejnou důvěru, ne všechny považují za sobě si rovné a potřebné. Například největší důvěru vkládají občané do rádiového vysílání, nejmenší důvěryhodnost pak přikládají církevním institucím.

Read more