Za ještě otevřenější sociologii

Ve středu 28. března proběhla v Akademickém informačním centru prezentace studie, která je zachycena v publikaci s názvem Nebezpečné známosti od Terezy Stöckelové. Seminář se zabýval tématem, jaká je společenská hodnota vědy, co věda přináší společnosti a zdali jsou sociální vědy vždy jen přínosem pro společnost či mohou být i nebezpečím.

Read more