Je možné, že se i náboženství sekularizuje? Trendy v argumentaci proti pornografii.

Pojem sekularizace se běžně používá k popisu procesu, v rámci kterého se nějaký problém vzdaluje od náboženství, nebo se stává méně ovlivňovaným či relevantním pro náboženství. Je obecně známo, že západní civilizace se dlouhodobě sekularizuje. Ale co náboženství samotné? Může náboženství projít sekularizací?

Read more