Jan Sokol, Ondřej Císař a Miroslav Grznár o české demokracii

V rámci oslav 25. výročí sametové revoluce jsme se rozhodli oslovit české odborníky a zeptali se jich na několik otázek. Můžete si přečíst komentář filosofa Jana Sokola, sociologa Ondřeje Císaře a sociologa Miroslava Grznára k otázkám, které se týkají vývoje a stavu naší demokracie.

 Jak si podle Vás vede naše demokracie po 25 letech své existence? Naplňuje společnost v ČR Vaše představy o svobodné a demokratické společnosti? Co vše je třeba k tomu, abychom žili svobodně?

Jan Sokol: „Velká část společnosti neumí ještě zacházet s vnějšími svobodami“

Pokud vezmeme v úvahu výchozí podmínky roku 1989 a nesmírně obtížné společenské operace, které jsme museli podstoupit, není na tom tak špatně. Současné trendy a problémy zdejší demokracie jsou už velmi podobné těm, jaké probíhají v ostatních evropských zemích. Vnější svobody jsou vcelku uspokojivé, velká část společnosti však s nimi stále ještě neumí zacházet. Přechod k demokracii nedávno někdo přirovnal k tomu, jako kdyby se v ZOO otevřely klece. Stále ještě mnoho lidí – včetně politiků – nechápe, že svobodný život ve společnosti nemůže znamenat libovůli, nýbrž nutně potřebuje dobře vymyšlená a vymáhaná pravidla. Rád to přirovnávám k provozu na silnici: předpis, že se jezdí vpravo, může někomu připadat jako omezení svobody. Měl by si ale uvědomit, že kdyby se nemohl spolehnout, že i většina ostatních pojede vpravo, nemohl by se na silnici vůbec odvážit.

Kde se na jednání druhých nelze spolehnout, nemůže člověk své svobody patřičně využít a nemůže vzniknout ani běžná vzájemná důvěra, kterou zničily totalitní režimy. Na problém elementární důvěry,  resp. apriorní nedůvěry naráží dnes i politika, protože v prostředí radikální pochybnosti o všech a o všem se samozřejmě nedá ani rozumně vládnout. A většina našich současných problémů – politických, hospodářských, právních – vzniká právě z toho, že je tak těžké někomu důvěřovat. Jenže to je podmínka svobodného života ve společnosti.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – Jan Sokol je český filosof, překladatel, vysokoškolský učitel a publicista. V minulosti působil jako ministr školství, děkan FHS UK a byl také jedním z kandidátů na prezidenta v roce 2003. Mezi jeho hlavní témata patří zejména filosofická antropologie, dějiny náboženství a antropologie institucí.

Ondřej Císař: „Někteří si o svobodě mohou nechat jen zdát“

Jako vždy je odpověď nejednoznačná – některé zprávy jsou dobré, některé horší a jiné nejhorší. Demokracie jako procedura výběru reprezentantů a kontroly politického rozhodování funguje, z dlouhodobého hlediska u nás v politice končí ti, kteří ji prokazatelně využívají jen k vlastnímu obohacení a kteří nejsou schopni nabídnout žádné srozumitelné představy o tom, jak by měl tento stát fungovat. Volby dávají šanci novým subjektům, které alespoň v některých případech vycházejí ze skutečné občanské sebeorganizace, např. v komunálních volbách.

Horší zprávou je zřetelná kumulace kontroly různých typů moci, především viditelné prorůstání ekonomického kapitálu a politické moci, spojené i s pokusy o kontrolu mediální sféry. Výsledkem bude snížená soutěživost a otevřenost systému, která dále ztíží veřejnou kontrolu politických a ekonomických elit.

Nejhorší zprávou je asi to, že některé kategorie lidí v naší společnosti si o svobodě mohou nechat jen zdát, protože do širší společnosti nejsou ani integrovány, aby mohly užívat práv, která jim tato formálně garantuje. Rostoucí nerovnosti v přístupu na pracovní trh, ke vzdělání a kvalitním veřejným službám je třeba vidět jako z hlediska budoucnosti nejvíce znepokojující. V parafrázi na McCarthyho román se bojím, že brzy „tahle země nebude nejen pro starý“, ale ani obecně pro „méně majetný“. I některé české vysoké školy se namísto vzdělávání a kultivace studentů vzhlíží v oslavě predátorského úspěchu, jak ilustruje nedávný propagační klip brněnské VUT. Čím více Vlčků ale budou školy produkovat, tím blíže budeme hobbesovskému světu, v němž je člověk člověku vlkem. Z vlčků rostou vlci.

doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. – Ondřej Císař je sociologem, politologem, šéfredaktorem Sociologického časopisu a vyučujícím na Karlově univerzitě. Mezi témata, kterými se zabývá, patří sociální hnutí a politická mobilizace a metodologie společenských věd.

Miroslav Grznár: „Nedostatek odvahy považuji za závažnější problém než korupci“

Ve výzkumu se věnuji politické kultuře, a proto pro mě odpověď souvisí s tím, zda jsme si za 25 let osvojili demokratickou kulturu. Odpověď zní: částečně.

Například svoboda slova zde už měla jistou tradici, na kterou zdařile navazujeme. Největší kulturní problém se podle mého názoru projevuje v komunikaci o současné politice a jeho příčiny spočívají v neschopnosti vyrovnat se s minulostí. Ve výzkumu se to projevuje tak, že z 53 rozhovorů s rodiči studentů obsahuje každý druhý popis toho, čemu sociologie říká kulturní trauma. V české veřejnosti kvůli těmto křivdám z minulosti existují hluboké příkopy, a proto máme kolektivně tendenci spíše veřejně bojovat o “moji” identitu, než řešit věcné problémy. Pro většinu české společnosti například První republika je “naše”, ale 40 let reálného socialismu je “cizí”, “jejich”. V tomto ohledu se čerstvě vyrovnáváme s odsunem Sudetských Němců (a českými koncentračními tábory) a komunistické období nás tedy teprve čeká.

Opravdu svobodní budeme, až budeme nebát se a nekrást. Za posledních 25 let se zcela nepodařilo ani jedno. Nedostatek odvahy osobně považuji za závažnější problém než korupci. Paradoxní povaha svobody spočívá v tom, že člověk sám sebe poměrně radikálně omezí. Když se například zcela svobodně zamilujeme, omezujeme se na jednu či jednoho z mnoha. Proto je podle mě svobodný člověk ten, který má něco jako dobrovolnou vnitřní nutnost. Opakem svobody není otroctví, ale apatie, nemohoucnost, neschopnost se rozhodnout.

Miro

Mgr. Miroslav Grznár – Miroslav Grznár je sociologem, vyučujícím na Karlově univerzitě a působil také v akademickém senátu FSV UK. Věnuje se zejména tématům spadajícím do oblasti politické kultury.

Zdroje

Úvodní fotografie: http://www.naseprahacentrum.cz/zpravy-3/narodni-trida-po-25-letech-divadla-workshopy-ko

Fotografie Jana Sokola: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Sokol

Fotografie Ondřeje Císaře: http://www.soc.cas.cz/lide/ondrej-cisar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *