Výsledky výzkumného šetření: Prostor kulturní spotřeby

V první polovině letošního roku proběhlo výzkumné šetření Volný čas a kulturní zájmy maturantů 2015 pod vedením doktora Ondřeje Špačka z Fakulty humanitních věd Univerzity Karlovy. K realizaci tohoto výzkumu přispěli studenti oboru Sociologie a sociální politika z FSV UK. Hlavním cílem byla rekonstrukce kulturní spotřeby pražských maturantů a jejich propojení se sociálními nerovnostmi. Celkem se šetření zúčastnilo 524 respondentů z 16 pražských škol. Šetření lze považovat za reprezentativní vzhledem k populaci.

hips

Mezi dimenze, obsažené ve výzkumu, patří například vysoká kultura, diference mezi národní a kosmopolitní kulturou, či ženskou a mužskou kulturou, a také populární kultura, ale i kulturní neangažovanost.

Co tedy můžeme tvrdit o pražských maturantech a prostoru jejich kulturní spotřeby? Víme například, že, co se filmů týče, značně převládá obliba americké produkce. Respondenti uváděli tři oblíbené filmy, přičemž 98 % z nich zmínilo alespoň jeden americký. V případě knih dávají maturanti přednost klasické literatuře, kdežto současné bestsellery jim příliš neříkají. Můžeme se jen dohadovat, jak velký vliv má na jejich preference povinná literatura k maturitě. Překvapivě 40 % respondentů uvedlo, že pravidelně či příležitostně užívají tabákové výrobky. Maturanti také holdují alkoholu. Preferují hlavně pivo a alespoň příležitostně si alkoholových nápojů obecně dopřává 90 % respondentů. Mezi méně překvapivé závěry patří politická preference. Nejoblíbenější jsou mezi maturanty strany ANO, TOP 09 a Piráti. Ačkoli více než 30 % respondentů deklaruje měsíční příjmy nad 2500 Kč, přesto se cítí být značně finančně omezeni ve svých volnočasových aktivitách.

Pokud vás výzkum zaujal a chcete se dozvědět více například o způsobu stravování, názorových postojích či si prohlédnout hodnocení architektury jako netradiční prvek šetření, dnešních maturantů, navštivte webovou stránku, která obsahuje podrobný popis celého výzkumného šetření i přehledné shrnutí všech dosavadních poznatků.

Michaela Kudrnáčová

Je studentkou Sociologie a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mezi oblasti jejího zájmu patří především nerovnosti všeho druhu a vzdělávací politika, okrajově potom také tématika médií. Chtěla by ve svých článcích také představit některé ze zahraničních vyučujících, kteří zavítají na UK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *