SIMAR Insight seminář: výzkumníci hledají nové cesty, jak kombinovat data

4. května se ve velkém Sále Era Světa uskutečnil Insight seminář sdružení SIMAR na téma Jak dát datům smysl. Hlavním tématem se stalo propojování dat z různých zdrojů, především kombinování „tvrdých dat“ – ať už získaných zaznamenáváním chování uživatelů mobilních aplikací, neuro měřením či získaných od klienta – s daty získanými konvenčními metodami marketingového výzkumu.

Read more

Fotografie líbajícího námořníka: ikonický obraz války, ne romance

Karlova univerzita má opakované problémy se sexismem objevujícím se na studentských akcích. Loni proběhl protest proti soutěži miss a tato kauza dala vzniknout iniciativě Za Karlovku bez sexismu. Nejedná se však o první ani poslední podobnou kontroverzi. Organizátoři letošního Galavečeru FSV zvolili za motiv akce slavnou fotografii líbajícího námořníka. V reakci na tento vizuál vydáváme překlad článku vysvětlujícího problematičnost tohoto motivu. Pod článkem najdete komentář editora Sociopressu a vyjádření organizátorů.

Read more

Je možné, že se i náboženství sekularizuje? Trendy v argumentaci proti pornografii.

Pojem sekularizace se běžně používá k popisu procesu, v rámci kterého se nějaký problém vzdaluje od náboženství, nebo se stává méně ovlivňovaným či relevantním pro náboženství. Je obecně známo, že západní civilizace se dlouhodobě sekularizuje. Ale co náboženství samotné? Může náboženství projít sekularizací?

Read more