SIMAR Insight seminář: výzkumníci hledají nové cesty, jak kombinovat data

4. května se ve velkém Sále Era Světa uskutečnil Insight seminář sdružení SIMAR na téma Jak dát datům smysl. Hlavním tématem se stalo propojování dat z různých zdrojů, především kombinování „tvrdých dat“ – ať už získaných zaznamenáváním chování uživatelů mobilních aplikací, neuro měřením či získaných od klienta – s daty získanými konvenčními metodami marketingového výzkumu.

Read more

Za ještě otevřenější sociologii

Ve středu 28. března proběhla v Akademickém informačním centru prezentace studie, která je zachycena v publikaci s názvem Nebezpečné známosti od Terezy Stöckelové. Seminář se zabýval tématem, jaká je společenská hodnota vědy, co věda přináší společnosti a zdali jsou sociální vědy vždy jen přínosem pro společnost či mohou být i nebezpečím.

Read more

Předvolební průzkumy byly opět mimo II.*

Jako každé volby i tyto byly předvolební průzkumy opět mimo realitu. Nejenom, že nepředpověděly správně voličskou podporu pro kandidáty, ale ani nedokázaly odhadnout volební účast. Průzkumy opakovaně naznačovaly, že do 2. kola postoupí Miloš Zeman s Janem Fischerem, a to s velkým náskokem před ostatními. Průzkumy jsou očividně dílem náhody, respondenti si vymýšlejí a nedá se na ně spoléhat, nebo ne?

Read more

Etické prohřešky ve výzkumných projektech, které se zapsaly do dějin: Tearoom Trade

Pro získání řady stěžejních informací či pozorování může být někdy nutné pracovat takříkajíc v utajení či předstírat jinou, než výzkumnou činnost. Pak se ale může jednat o etické prohřešky. První ze série článků věnovaných etickým problémům ve výzkumech se věnuje slavnému projektu Tearoom Trade sociologa Roberta Allena “Lauda” Humphreyse, který se zabýval tématem příležitostného homosexuálního sexu na veřejných záchodcích.

Read more

Child led research aneb svět očima malých výzkumníků

Zkoumat dětský svět očima dospělého vědce je velice obtížné. Výzkumy zaměřené na děti a mládež zkoumají témata, o kterých si výzkumníci myslí, že jsou spojena s dětským vnímáním světa, ale myslí si to z pozice dospělých výzkumníků. Kladou otázky, pozorují, ale ve výsledku vše interpretují z pohledu dospělého. Každý byl někdy dítětem, ale během dospívání zapomněl na to, co ho trápilo, když mu bylo dvanáct. Děti vnímají dění okolo sebe trochu jinak a někdy přikládají důležitost jiným věcem.

Read more