O nás

 

náš tým naše zásady

O projektu Sociopress.cz

Sociopress.cz je internetový magazín studentů sociologie na Fakultě sociálních věd UK, který vznikl na podzim roku 2012. Jeho hlavním cílem je seznamovat širokou veřejnost i ostatní studenty s výsledky známých i méně rozšířených sociologických výzkumů a poukazovat na současné společenské trendy na základě vlastních analýz. Zvýšený důraz věnujeme korektní interpretaci analyzovaných dat, která v mediálních výstupech mnohdy ustupuje do pozadí.

Při tvorbě vlastních analýz čerpáme z veřejně přístupných sociálněvědních datových archivů a statistik. V současnosti pracujeme na možnosti provádět vlastní empirická šetření ve spolupráci s renomovanými českými agenturami pro výzkum veřejného mínění.

Kromě sociologických analýz naleznete na tomto webu také sekci věnovanou samotným metodám výzkumu v sociologii a také teoretickým přístupům, z nichž vycházejí. Pokud vás tyto základní informace zaujmou, naleznete u nás také kalendář zajímavých akcí a přednášek spojených se sociologickým výzkumem, analýzou dat či statistikou.