Náš tým

Tým webu Sociopress.cz tvoří stálá redakce studentů Sociologie na FSV UK.

Přidej se k nám i ty!

Máš nápad, jak dělat věci v Sociopressu lépe? Zajímají tě společenské vědy a máš vždycky co říct k věcem, které se kolem nás dějí? Přidej se k nám a pomoz nám udělat magazín sociologů na FSV lepším!

Ozvi se na e-mail: mirka.strnadova@sociopress.cz

 

Mirka Strnadová dostudovala dva obory na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Obor Sociologie a sociální politika jí dodal znalosti o sociálních problémech společnosti, kvantitativních metodách a především o analýze statistických dat. Obor Mediální a komunikační studia jí zase dodával znalosti o žurnalistice, veřejném mínění či sociologii zpravodajství. Nyní studuje magisterský obor Aplikovaný výzkum na FSV UK. V Sociopressu kromě psaní analytických textů zastává pozici šéfredaktorky.

e-mail: mirka.strnadova@sociopress.cz

 

Aneta Weissová dostudovala bakaláře na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy obor Sociologie a sociální politika. Při studiu se nadchla pro sociologický výzkum, zejména tedy pro jeho kvantitativní odnož, a také pro statistickou analýzu dat. Vždy se zajímala o společenskovědní témata, což by mělo být plus pro její analýzy na tomto webu.

 e-mail: aneta.weissova@sociopress.cz

 

 

David DanešDavid Daneš je studentem 1. ročníku navazujícího magisterského studia Sociologie na FSV UK, kde se zaměřuje především na sociologický a marketingový výzkum, kvantitativní metody a statistickou analýzu dat. V Sociopressu kromě psaní analytických textů zastává pozici správce webu.

e-mail: david.danes@sociopress.cz

 

Eva Záleská na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy studuje magisterský obor Sociologie a dokončila i bakalářský obor Mediální a komunikační studia. Zajímají ji především témata týkající se sociologie médií a kultury a sociální psychologie. Kromě analýzy kvantitativních dat se zabývá také kvalitativními výzkumy. V týmu Sociopressu má mimo jiné na starost komunikaci s veřejností a sociální média.

e-mail: eva.zaleska@sociopress.cz


Kateřina Konrádová dostudovala bakalářský obor Sociologie a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a nyní je v 1. ročníku navazujícího magisterského oboru Veřejné a sociální politiky. Zároveň studuje na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Zajímá se o společenská témata, svoji pozornost zaměřuje především na sociální problémy společnosti… V rámci magisterského studia by se ráda specializovala na vzdělávací politiku. V Sociopressu bude kromě psaní analytických článků informovat o zajímavých událostech a spolupodílet se na vnitřních záležitostech.

e-mail: katerina.konradova@sociopress.cz


Šimon Fiala je studentem posledního ročníku magisterského cyklu sociologie na Fakultě sociálních věd. Jeho krédo je: sociologií je třeba žít a není oblasti života, o které by neměla co říct. Také tím všem leze náležitě na nervy. Nejvíce ho baví politická sociologie a feministická teorie. Vyzkoušel si studium v Anglii a Jižní Koreji, z čehož nyní čerpá inspiraci pro své sociologické aktivity. Pro Sociopress překládá zajímavé zahraniční články.

e-mail: simon.fiala@seznam.cz

Petra Pospíšilová je studentkou třetího ročníku Sociologie a sociální politiky na Fakultě sociálních věd UK a druhým rokem také oboru Mediální a komunikační studia téže fakulty. Díky kombinaci těchto oborů se zajímá především o sociologii médií či analýzu mediálních obsahů. Nadchla ji však také oblast sociální psychologie, ze které čerpá inspiraci při psaní komentářů pro Sociopress.

 

e-mail: peta.posp@seznam.cz

 

michal Michal Zeman studuje politologii, sociologii a sociální politiku na Univerzitě Karlově, ale nepřestává doufat, že jej studium příliš nedeformuje. Snaží se proto dělat i mimoškolní věci; analyzuje výroky politiků v Demagog.cz a ne-vede ne-redakci Postilionu. Dokáže předstírat, že něčemu rozumí, a neumí o sobě psát ve třetí osobě.

e-mail: mail@michalzeman.cz

 

 Misa
Michaela Kudrnáčová je studentkou Sociologie a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Mezi oblasti jejího zájmu patří především nerovnosti všeho druhu a vzdělávací politika, okrajově potom také tématika médií. Chtěla by ve svých článcích také představit některé ze zahraničních vyučujících, kteří zavítají na UK.

e-mail: kudrnacova.m@gmail.com

 

Lipkova

Simona Lipková je studentkou Sociologie a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Zajímá se především o oblast společenských problémů a nerovností, dále pak o sociální psychologii. Lákají ji ale nejrůznější zákoutí spjatá (nejen) se sociologií, což se odrazí i v jejích článcích v Sociopressu.

e-mail: lipka.es@gmail.com

 

12696255_10207245758575497_2117087509_n

Marie Štenglová vystudovala obory Sociologie a sociální politika a Mediální studia. Nyní pokračuje na FSV ve studiu Žurnalistiky. Zajímá se o společenské problémy, veřejnou politiku a kulturní dění. Kromě toho se věnuje fotografii, divadlu a ráda si rozšiřuje obzory cestováním a setkáváním se zajímavými lidmi.